At ro giver rigtig god og alsidig motion, frisk luft og naturoplevelser krydret med socialt samvær. Det er noget vi alle har godt af, også dem på 60 år og derover.

I Lyngby Roklub ror vi i 2-årers og 4-årers inriggere med styrmand. En inrigger er en meget stabil og sødygtig båd.  LR har tilstrækkeligt mange både til, at alle fremmødte normalt kan komme til at ro.

Vort daglige farvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen fra Lyngby Sø til Frederiksdal. Det er sjældent, vi ikke kan komme ud at ro på grund af vejret, da farvandet ligger pænt beskyttet /i læ.

Lejlighedsvis tages ture på Furesøen og en gang imellem besøger vi andre roklubber for at ro i deres farvande.

Rosæsonen starter efter standerhejsningen ved sommertidens begyndelse i marts og slutter med standerstrygningen ved sommertidens afslutning. Resten af året kan man vedligeholde sin form med ergometerroning i klubhuset. Erfarne roere kan desuden søge om tilladelse til at ro i vintersæsonen, så længe søerne er isfri.

LR afholder roskole i det tidlige forår på vandet og om vinteren i romaskiner. Efter deltagelse i roskolen kan man fortsætte undervisningen om formiddagen.

I vintersæsonen  mødes en gruppe medlemmer efter behov tirsdag og/eller torsdag for at istandsætte bådene og andet materiel. Her er man yderst velkommen til at deltage.

Kontingentet for 60+ medlemmer er 2/3 af normalkontingentet. Seniorerne i LR kan ro på alle tidspunkter og kan deltage i alle klubbens arrangementer. Yngre medlemmer er også velkommen til at ro om formiddagen, blot til normalkontingentet.

Et fælles krav for alle medlemmer er dog at man kan svømme 300m uden pause, uanset alder.

Der er 2 formiddagsgrupper, der er åbne for at modtage og oplære nye medlemmer. Grupperne hedder MaOFred og Motion+ og du kan læse om, hvad grupperne har valgt at lægge vægt på.