Billeder fra vores farvand

 

Vinterroningstilladelser

For at få vinterroningtilladelser skal man kunne svømme 300 meter, udfylde en ansøgning og sende den til sekretaer@lyngbyroklub.dk eller lægge den i postkassen i klubben. Listen vil løbende blive opdateret over vinteren.

 • 1904 - Gitte
 • 1905 - Jan
 • 1901 - Vibe
 • 1701 - Brenda
 • 1712 - Ole
 • 0827 - Bjarne
 • 1913 - Peter
 • 1638 - Annemette
 • 1410 - Karin
 • 1500 - Birgit
 • 1706 - Margrethe
 • 1006 - Annette
 • 1640 - Rie
 • 1000 - Erling
 • 1523 - Signe
 • 1714 - Lone
 • 1522 - Bjarne
 • 1610 - Lone
 • 1428 - Søren
 • 1906 - Lene
 • 1637 - Hanne
 • 1918 - Waldemar
 • 1615 - Lars
 • 0926 - Knud
 • 1203 - Eddie
 • 1430 - Poul
 • 1607 - Kirsten
 • 1005 - Anne
 • 1304 - Karen
 • 0940 - Hans
 • 0450 - Hans
 • 1504 - Lotte
 • 0725 - Ulla
 • 1911 - Lise
 • 0966 - Flemming
 • 0420 - Louise
 • 7521 - Carl Ove
 • 9854 - Lasse
 • 1810 - Klaus Runge
 • 1912 - Claus Birch
 • 1700 - Christian Runge
 • 1324 - Ida Reimer
 • 7901 - John Knudsen
 • 1719 - Christian Hagemann
 • GÆST - Leo Grandsire
 • 1136 - Jacob Lenzing
 • 1132 - Emil Lenzing
 • 0907 - Laila Kjærgaard

Generalforsamling i Lyngby Roklub

Generalforsamling i Lyngby Roklub onsdag den 5. februar 2020 kl. 18.00

Dagsorden

 1. Klubsang

 2. Valg af dirigent og sekretær

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget

 5. Indkomne forslag

 6. Fastsættelse af kontingent for 2020/2021

 7. Valg til bestyrelsen.

De lige år vælges:

Formand - Reiner Modest - modtager genvalg.
Materielforvalter - Jens Johansen - modtager genvalg.
Kontingentkasserer - Mikkel Justiniano - modtager genvalg
Sekretær - Andreas Olsen - modtager genvalg

 8. Valg af to revisorer

 9. Eventuelt

Spisning

Efter generalforsamlingen vil der ligesom tidligere år være mulighed for spisning. Prisen er 60 kr.
Tilmelding kan ske til dolfes.larsen@yahoo.com eller på mobil 51230006 senest den 31. januar.


Beretning for 2019

Beretningen for 2019 er nu lagt på hjemmesiden under "Om LR->Filsystem->Historie->Beretninger"

Link til beretning