Billeder fra vores farvand

 

Status 8/9 - 2020

Vi gør opmærksom på at forsamlings forbuddet er ændret fra 100 til max 50 personer i klubbens lokaler og på klubbens område.

Grundig vask af båd og udstyr efter brug er stadig gældende.

Husk at benytte spritstationer!

Hold afstand og pas på jer selv.

 

Venlig Hilsen

Bestyrelsen


Status 10/6 - 2020

Til alle medlemmer
 
Som følge af de seneste udmeldinger fra regeringen er det nu muligt bla. at benytte klubhuset.
Fra dags dato gælder derfor følgende retningslinjer for roning og brug af klublokalerne:
 
-  Har man det mindste tegn på sygdom, skal man blive hjemme.
- God håndhygiejne (f.eks. afspritning før brug af computeren i indskrivningen) og hostetikette er stadig meget vigtigt. 
- Det er ikke længere et krav, at roning foregår i faste hold, men det anbefales at undgå for mange forskellige romakkere.
- Både og årer rengøres med sæbevand som hidtil i denne sæson.
- Indendørstræning (romaskiner, cykler, styrketræning mm.) skal foregå med 4 m2 gulvareal pr udøver og 2 meter mellem hvert ergometer/cykel/udøver. Hver roer skal rengøre alle kontaktflader efter sig med håndsprit og respektere 2 meters afstand til andre, der træner.
- Det er muligt at benytte klublokalerne til sociale arrangementer, så længe der er maks. 50 personer til stede, er tale om stillesiddende aktiviteter (f.eks. fællesspisning) og er 1 m2 gulvareal pr. person og 1 meter mellem deltagerne.
- Omklædningsrum, bad og toiletter, men IKKE sauna, kan benyttes, så længe man rengører alle kontaktflader med håndsprit efter brug. Der skal være 4 m2 gulvareal pr. person og 2 meters afstand mellem hver person i omklædnings- og baderum. Dvs. kun 1 i bad af gangen i dameomklædningen, og 2 i herreomklædningen.
 
Fælles inriggerroning mandag og onsdag kl. 18 genoptages fra mandag 15/6.
MAOFRED og motion+ melder selv ud, hvornår de genoptager fælles roning.
 
Mvh. Bestyrelsen

Status 3/6 - 2020

Til alle medlemmer
Indtil vi får nye retningslinjer fra kommunen, fortsætter vi med de nuværende regler for roning, dvs.:
  • Roning i faste hold
  • Ingen brug af klubbens lokaler (toiletterne undtaget)
  • Max 10 personer i klubben på en gang (forsamlingsforbuddet)
Vi forventer nye retningslinjer fra kommunen i løbet af næste uge, når der er kommet en udmeldning fra Statsministeren/regeringen. Indtil evt. nye retningslinjer for roning er meddelt fra bestyrelsen, fortsætter vi som hidtil.