Billeder fra vores farvand

 

Bestyrelsens Beretning

Bestyrelsens beretning kan nu findes under "Om LR->Fil System->Historie->Beretninger"


Generalforsamling i Lyngby Roklub 2018

Generalforsamling i Lyngby Roklub onsdag den 7. februar 2018 kl. 18.00

Dagsorden

  1. Klubsang
  2. Valg af dirigent og sekretær
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for 2018/2019
  7. Valg til bestyrelsen. De lige år vælges: Formand Reiner Modest modtager genvalg. Kontingent Kasserer Mikkel Justiniano modtager genvalg. Sekretær Andreas Damgaard Olsen modtager genvalg. Materielforvalter Jens Johansen Olsen modtager genvalg.
  8. Valg af to revisorer
  9. Eventuelt

Spisning

Efter generalforsamlingen vil der ligesom tidligere år være mulighed for spisning. Prisen er 60 kr. Tilmelding kan ske på opslag i klubben eller til dolfes.larsen@yahoo.com senest den 1. februar.