Billeder fra vores farvand

 

Mølleåtur eller trailer

Nu på søndag den 17. maj, transporterer vi bådene til Taarbæk, enten som vi plejer, Mølleåtur med overbæringer og madpakke, eller på trailer, alt efter hvad der er stemning for.
Huset i Taarbæk er af sejlklubben blevet tømt for master og pænt fejet, så det er lige til af flytte ind i.
De der vil være med mødes i klubben på søndag kl. 9, hvor vi så tager stilling til løsningsmodellen, alt i respekt for Coronasituationen.
Når bådene er på plads, hejser vi standeren.
Hilsen bestyrelsen, Jens.

Genåbning af Lyngby Roklub

Kære medlemmer

Lyngby Roklub er åben for roning efter disse regler:

 • Roning foregår i faste hold af op til 7 personer, som beskrevet tidligere. Der udpeges en tovholder for hvert hold, der er bindeled mellem gruppen og bestyrelsen.
  Kontaktpersoner for inrigger:
  Jens – materiel@lyngbyroklub.dk
  Asger - motion@lyngbyroklub.dk

  Kontaktpersoner for outrigger:
  Peter - kaproning@lyngbyroklub.dk
  Reiner - formand@lyngbyroklub.dk
 • Da forsamlingsforbuddet for mere end 10 personer fortsat gælder, må man ikke bare møde op, da vi så risikerer at være for mange samlet. Rotider koordineres mellem tovholder og kontaktperson.
 • Denne video fra DFfR om rengøring af både skal ses af alle før roning – den gælder både for inrigger og outrigger:
  https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4
  Et bord med alle remedier til rengøring er stillet op i bådhallen.
  Sæbevand hældes i afløb i bådhallen ved døren ind til værkstedet. Det må ikke bare smides på bådpladsen.
 • Vil man bære mundbind/maske, må man selv anskaffe det.
 • Omklædning både før og efter roning foregår hjemme.
  Det er ikke tilladt at benytte omklædningsrummene inkl. toiletterne – heller ikke bare til opbevaring af ting mens man ror.
 • Det er ikke tilladt at benytte køkken, opholdslokaler og træningsrum.
 • Træning i ergometer kan foregå på terrassen med afstand (2 m) mellem ergometerne.
 • Hvis man har den mindste smule symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.
 • Det er op til hvert enkelt medlem at vurdere, om man er i risikogruppe for Covid-19 og derfor bør blive hjemme.
 • Da det i øjeblikket ikke er muligt at aflægge svømmeprøve, skal medlemmer, der ikke har aflagt svømmeprøve inden for de sidste 2 år, dvs. siden maj 2018, og som ønsker at ro, sende en underskrevet erklæring til bestyrelsen om, at de kan svømme 300 meter, og derefter aflægge svømmeprøve, så snart det er muligt.

Selve roturen forløber således:

 • Styrmanden sørger for ud- og indskrivning på computeren før og efter roning – husk god håndhygiejne.
 • Isætning af båd:
  Alle afspritter hænder, hver roer lægger sin åre ud på broen, og båden sættes i vandet. Husk afstand mellem roerne.
  Roerne sætter egen åre i svirvel.
  Bruger man pyllerpude, anbefales det at bruge sin egen. Hvis ikke, skal puden vaskes efter turen.
  Outriggerroere bærer egne årer ud på broen og sætter dem selv i svirvel.
 • Ombordstigning:
  Styrmanden holder båden ind til broen ved at holde i båden ved styrmandssædet. Roerne går om bord, styrmanden løsner båden og går i som den sidste.
 • Skift:
  Det er ikke tilladt at skifte på vandet. Alle skift foregår på land.
  Båden lægger til land. Roerne aftørrer deres årehåndtag med en vådserviet og afspritter derefter deres hænder. Håndsprit og vådservietter findes på bordet i bådhallen, hvor det placeres igen efter roturen.
  Styrmanden går i land som den første og holder båden som ved ombordstigning. De andre roere går i land. Styrmanden afspritter det sted, han/hun har rørt ved båden og derefter egne hænder. Har roerne rørt ved noget under ilandstigning, afspritter de stedet og egne hænder igen. Mandskabet går ombord på de nye pladser som ved starten af turen.
 • Hjemkomst:
  Styrmanden går i land som den første og holder båden som beskrevet ovenfor. Når roerne er kommet i land, tager de deres egen åre og anbringer den på broen.
  Båden tages op og vaskes efter anvisningerne i DFfR’s video - https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4.
  Hver roer vasker håndtaget på den åre, han/hun har roet med sidst.
  Alle roere vasker hænder og båden stilles på plads. Derefter tager alle hjem. Rotøjet vaskes eller hænges op uden for i 24 timer.
 • Sygdom:
  Hvis en roer får symptomer på Covid-19, må han/hun ikke ro. Roeren skal kontakte sin egen læge med henblik på at blive testet og også kontakte sin rogruppe og bestyrelsen. Rogruppen må ikke ro før den sygdomsramte har resultatet af sin test. Er den negativ for Covid-19, kan gruppen genoptage roningen. Er den positiv, skal de roere vedkommende har roet med de sidste 48 timer, før testen blev taget, betragtes som nære kontakter og kontakte egen læge med henblik på at blive testet efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Ovenstående regler SKAL overholdes af alle medlemmer, da vi ellers risikerer at kommunen igen lukker for al aktivitet.

Bestyrelsen følger naturligvis regler og retningslinjer fra myndigheder, kommunen og DFfR, og ovenstående regler vil blive tilpasset udmeldinger fra disse, hvis det er nødvendigt.


Nyhedsbrev april 2020

Kære alle,
Med masser af sol og en stille vind får vi alle lyst til at komme på vandet igen, men vi skal naturligvis vente, til vores lille del af samfundet kommer med i en runde af genåbning. Foreløbig er d. 10. maj den næste dato, der er i sigte og selv om der er 3 uger til, så er vi i bestyrelsen begyndt at forberede os på, under hvilke former, det kan foregå. Vi har sammen med LDR udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvordan vi kan genstarte roningen på forsvarlig vis og i fredags sendte vi den til Lyngby Taarbæk Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning for dels at tilkendegive vores ideer til, hvordan vi forsvarligt kan udøve vores idræt og dels høre, om der er forhold, vi ikke har indtænkt. Dette for at være klar til den dag, hvor vi kan starte.

Der er ingen tvivl om, at det bliver en meget anderledes sæson og vi skal have indøvet andre rutiner og vaner, præcis som vi alle nu har gjort i mere end en måned. Og det er højst tænkeligt, at det bliver hele sæsonen, der kommer til at forløbe på denne måde. Vedhæftet er vores udkast til LTK og disse vil som udgangspunkt danne grundlaget for roningen i både LDR og LR, medmindre der kommer andre retningslinjer fra kommunen. De er udarbejdet med afsæt i de anbefalinger sundhedsmyndighederne er kommet med og læner sig op ad, hvordan skoler, daginstitutioner og nu også mindre erhvervsdrivende skal indrette sig. Den første åbning vil udelukkende blive for udendørs idræt og vi ved, at DIF og DGI er i gang med at forhandle med diverse instanser om genstart af udendørs idrætsaktiviteter.

Hygiejne er en vigtig faktor til reduktion af smittespredning og derfor har vi allerede taget de første tiltag i forhold til dette herunder til rengøring af materiel efter endt rotur - det kommer der nærmere instrukser om. En anden vigtig faktor er mindre lukkede grupper, så eventuelle smittekæder afgrænses og som det fremgår af retningslinjerne, så vil vi danne nogle mindre grupper af 5-7 personer, som kommer til at udgøre en fast gruppe, der kan ro med hinanden. Det bliver de betingelser, vi skal indrette os efter. Når der fra det officielle Danmark bliver åbnet for udendørsidræt, så skal vi stadig vente på en endelig godkendelse fra Lyngby Taarbæk Kommune før vi kan starte, men jo mere vi har procedurer og retningslinjer på plads, des hurtigere kan vi komme i gang. Derfor tager vi de indledende øvelser nu. Hvis du er interesseret i at være med på disse betingelser, vil vi gerne vide det senest fredag d. 24.4. kl. 12.00.

Inriggerroere skal skrive til Asger Lenzing motion@lyngbyroklub.dk eller Jens Johansen materiel@lyngbyroklub.dk og tilkendegive interesse.

Outriggerroere skal skrive til Peter Holmquist kaproning@lyngbyroklub.dk eller Reiner Modest formand@lyngbyroklub.dk og tilkendegive interesse.

I hver gruppe, vil der blive udpeget en tovholder, som skal være bindeled mellem gruppen og bestyrelsen og ved sammensætningen tager vi afsæt i de rovaner, vi kan se i Roseddel fra 2019

Mange rohilsener
Reiner Modest, formand