Billeder fra vores farvand

 

Vinterroningstilladelser

For at få vinterroningtilladelser skal man kunne svømme 300 meter, udfylde en ansøgning og sende den til sekretaer@lyngbyroklub.dk eller lægge den i postkassen i klubben. Listen vil løbende blive opdateret over vinteren.

 • 1904 - Gitte
 • 1905 - Jan
 • 1901 - Vibe
 • 1701 - Brenda
 • 1712 - Ole
 • 0827 - Bjarne
 • 1913 - Peter
 • 1638 - Annemette
 • 1410 - Karin
 • 1500 - Birgit
 • 1706 - Margrethe
 • 1006 - Annette
 • 1640 - Rie
 • 1000 - Erling
 • 1523 - Signe
 • 1714 - Lone
 • 1522 - Bjarne
 • 1610 - Lone
 • 1428 - Søren
 • 1906 - Lene
 • 1637 - Hanne
 • 1918 - Waldemar
 • 1615 - Lars
 • 0926 - Knud
 • 1203 - Eddie
 • 1430 - Poul
 • 1607 - Kirsten
 • 1005 - Anne
 • 1304 - Karen
 • 0940 - Hans
 • 0450 - Hans
 • 1504 - Lotte
 • 0725 - Ulla
 • 1911 - Lise
 • 0966 - Flemming
 • 0420 - Louise
 • 7521 - Carl Ove
 • 9854 - Lasse
 • 1810 - Klaus Runge
 • 1912 - Claus Birch
 • 1700 - Christian Runge
 • 1324 - Ida Reimer
 • 7901 - John Knudsen
 • 1719 - Christian Hagemann
 • GÆST - Leo Grandsire
 • 1136 - Jacob Lenzing
 • 1132 - Emil Lenzing
 • 0907 - Laila Kjærgaard

Roklubben lukkes ned

Kære alle,

Vi må som følge Corona-situationen og nedenstående besked fra LTK, lukke Roklubben ned i foreløbig 2 uger: Dette gælder for træning både indendørs og udendørs, samt generel færden i klublokalerne. Fra i aften kl. 20:00 vil de elektroniske nøgler til klubben blive deaktiveret.

Nedlukningen betyder også at klubrengøring og standerhejsning den 28.-29. marts aflyses, medmindre situationen ændrer sig til det bedre. Vi vil i givet fald informere om dette.

 

Kære Idrætsforeninger

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder på højtryk for at omsætte myndighedernes seneste udmeldinger til konkrete handlinger mhp. at bremse udbredelsen af Coronavirus.

For kultur- og fritidslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune indebærer det, at:

 • ·Alle kommunale kultur- og fritidsinstitutioner lukkes (bibliotek, ungdomsskole, musikskole, svømmehal, stadsarkiv mv.)
 • ·Alle kommunale faciliteter og lokaler til idræt, kultur og fritidsaktiviteter lukkes (skoler, klubhuse, spejderhytter, foreningshuse, medborgerhuse, idrætshaller)
 • ·Alle kommunale lokaler til møder, foredrag, forsamlinger, generalforsamlinger mv. lukkes
 • ·Alle idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter i kommunale lokaler og haller aflyses.

Vi beder om, at alle idræts-, kultur- og fritidsforeninger, frivillige organisationer, borgergrupper mv. bakker op om udmeldingen og aflyser alle aktiviteter. Dette gælder fra i dag og indtil videre 2 uger frem.

Der vil i perioden ikke være adgang til lokalerne.

Vi skal passe på hinanden og de svage i samfundet. Derfor opfordres alle til at følge myndighederne anbefalinger og undgå større forsamlinger - også privat.

For afklarende spørgsmål kan vi de kommende uger kontaktes på fritidsmailen: fritid@ltk.dk og telefon:

Trine Bøgh Barnholdt

45973008

Tine Sørensen

45973002

Christina Skovby Nymark Andersen

51714891

Venlig hilsen

Trine Bøgh Barnholdt
Kultur- og Fritidskonsulent

?

Center for Politik, Kultur og Strategi
Fritid, Idræt og Frivillighed
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte:

45 97 30 00

Mobil:

E-mail:

fritid@ltk.dk

Hjemmeside:

www.ltk.dk


Oprydning i værkstedet (Aflyst)

Keld og Peter arrangerer oprydning i klubbens værksted på lørdag d. 14. marts.

Starttidspunkt er kl. 9.30

Hvis man har en bil med trailer, kan man evt. tage denne med, så det er muligt at få kørt ting væk.