Gamle Lyngby Roere's Fortjenstpokal

 

GLR's fortjenstpokal er uddelt siden 1942. Den uddeles en gang årligt, normalt ved roklubbens standerhejsning, hvis der findes en kandidat. Bestyrelsen vurderer egne forslag til uddeling, samt forslag fra GLR's øvrige medlemmer

 

Kriterier for tildeling

Modtageren har udmærket sig ved

           ● at være en god kammerat, der gør en ekstra indsats for sine rokammerater

           at være socialt indstillet, og at gøre en særlig indsats i roklubben

           at være behjælpelig i andre forhold der gavner roklubben

 

 

Siden 2014 har følgende roere modtaget GLR's fortjenstpokal

    

           2014: Mikkel Olsen

           2015: Martin O. K. Christensen

           2016: Jens Johansen

           2017: Dan S. Jensen

           2018: Peter Holmquist