Gamle Lyngby Roere's Fortjenstpokal

 

GLR's fortjenstpokal er uddelt siden 1942. Den uddeles en gang årligt, normalt ved roklubbens standerhejsning, hvis der findes en kandidat. Bestyrelsen vurderer egne forslag til uddeling, samt forslag fra GLR's øvrige medlemmer

 

Kriterier for tildeling

Modtageren har udmærket sig ved

           ● at være en god kammerat, der gør en ekstra indsats for sine rokammerater

           at være socialt indstillet, og at gøre en særlig indsats i roklubben

           at være behjælpelig i andre forhold der gavner roklubben

 

 

Siden 2014 har følgende roere modtaget GLR's fortjenstpokal

   
            2014: Mikkel Olsen
            2015: Martin O. K. Christensen
            2016: Jens Johansen
            2017: Dan S. Jensen
            2018: Peter Holmquist
            2019: ej uddelt
            2020: ej uddelt
            2021: ej uddelt
            2022: Christian Runge