Billeder fra vores farvand

 

Sprint WM på Bagsværd Sø

OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS.

Sprint WM for Kano og Kajak på Bagsværd Sø.

Udlægning af baner, startersystemer og starterhuse påbegyndes den 6. september, hvilket medfører reduceret ”ro-areal”

og

at der IKKE må roes på

Bagsværd Sø

i perioden

11. til 19. september,

begge dage inclusiv.


Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling og fødselsdag i Lyngby Roklub

Lyngby Roklubs fødselsdag vil i år blive slået sammen med en forsinket generalforsamling.
Det afholdes torsdag den 1. juli kl 18:00 ved Lyngby Roklub. Vi starter med generalforsamlingen og diverse taler. Bagefter vil der blive tændt op i grillen, hvorpå man kan stege sit eget medbragte kød. Hertil vil klubben servere salat og tilbehør.
Tilmelding til spisning kan ske til dolfes.larsen@yahoo.com og/eller mobil 5123 0006 senest den 28. juni.
På grund af Corona bedes alle medbringe corona pas/negativ test.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1) Klubsang

2) Valg af dirigent og sekretæ

3) Bestyrelsens beretning

4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget

5) Indkomne forslag

6) Fastsættelse af kontingent for 2021/2022

7) Valg til bestyrelsen.

De ulige år vælges:

Næstformand Louise Wissing modtager genvalg.

Kasserer John Knudsen modtager genvalg.

Kaproningschef Peter Holmquist modtager genvalg

Motionsrochef Asger Lenzing modtager ikke genvalg

Ungdomsleder Emil Knudsen modtager genvalg

8) Valg af to revisorer

9) Eventuelt


Nye retningslinjer

Kære alle
 
Så er der endnu en gang nye retningslinjer fra kommunen gældende fra dags dato (8. juni).
Omklædningsrum må benyttes som normalt af alle over 18 år med coronapas og børn/unge under 18 uden coronapas.
Indendørs træning er ligeledes tilladt for alle over 18 med coronapas. For børn/unge under 18 uden coronapas.
 
Lone Peick er ansvarlig for tjek af coronapas på Maofred.
Brenda Percy Smith er ansvarlig for Motion+.
Asger Lenzing er ansvarlig for inriggerroning mandag og onsdag aften.
Derudover vil bestyrelsen lave stikprøvekontrol på andre tidspunkter.
 
Indendørsaktiviteter har et forsamlingsloft på 50.
Udendørsaktiviteter har et forsamlingsloft på 100.
 
Venlig Hilsen
Bestyrelsen