Vinterroningsreglement for hhv. inrigger og outrigger kan findes som del af de respektive reglementer i menuen Roreglement