Billeder fra vores farvand

Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Lyngby Roklub
onsdag den 8. februar 2023 kl. 18.00

Dagsorden

 1. Klubsang
 2. Valg af dirigent og sekretær
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for 2023/2024
 7. Valg til bestyrelsen.
  • De ulige år vælges:
  • Næstformand: Louise Wissing modtager genvalg.
  • Kasserer: John Knudsen modtager genvalg.
  • Kaproningschef: Peter Holmquist modtager genvalg
  • Motionsrochef: Laila Hyldedahl Kjærgaard modtager genvalg
  • Ungdomsleder: Emil Knudsen modtager genvalg
 8. Valg af to revisorer
  • Jesper Vedel modtager genvalg
  • Jan Nissen modtager genvalg
 9. Eventuelt

Spisning
Efter generalforsamlingen vil der ligesom tidligere år være mulighed for spisning. Prisen er 60 kr.
Tilmelding kan ske på opslag i klubben, til dolfes.larsen@yahoo.com eller på mobil 51230006 senest den 3. februar.

Skriv en besked

Din email-adresse bliver ikke offentliggjort