Billeder fra vores farvand

 

Medlemsmøde 28. november kl. 17-19:30

Mandag d. 28. november 2022 kl. 17.00 - ca. 19.30

Medlemsmøde for alle LR medlemmer

1. Rokort

2. Intro og instruktion til E-roning

I inddeles i 2 hold og i skiftet mellem de 2 introduktioner vil der
være en fingernem stående let taffel, så I kan holde blodsukkeret og koncentrationen oppe.

Kom ro-omklædt. Alt efter hvor mange der møder frem, så regn med at skulle ro.

Tilmelding på opslag i LR eller til: fys.lailahk@gmail.com

Senest d. 25. november


Tjek af redningsveste

Ønsker du vinterroningstilladelse, er det nødvendigt med tjek af din redningsvest, NU.

Oppustelige redningsveste.
Anvendelse, vedligeholdelse og kontrol.
Anvendelse.
DFfR’s regler er, at der altid skal medbringes redningsveste på langture, jf. Langtursreglementet.
Desuden er det jf. DFfR’s vedtægter § 5 stk. 2, klubbernes pligt at fastsætte retningslinier for
anvendelse af flydeudstyr ( dvs. redningsveste og svømmeveste ) indenfor klubbens daglige
roområde.
Desuden anbefaler DFfR at man altid medbringer redningsveste i både, og at man øver at tage
dem på i vandet.
Vedligeholdelse og kontrol.
Klubben har igennem rederansvaret pligt til at sikre, at det sikkerhedsudstyr der anvendes er i
orden. Det skal klubben sørge for, at medlemmerne er bekendt med, hvordan sikkerhedsudstyret
betjenes, og instruere dem i, at de skal efterse udstyret, hver gang det medbringes på en rotur. Det
betyder f.eks. at man skal kontrollere at remme og fløjte mv. på en redningsvest er i orden.

På DFfR’s hjemmeside findes information og vejledning:
Nyttig information om brug og vedligeholdelse af oppustelige redningsveste
og
Vejledning i kontrol og vedligeholdelse af oppustelige redningsveste.
Da ansvaret af DFfR er udlagt således, at det er klubbens ansvar, at også
privatejede redningsveste er i orden, er her tilbud om eftersyn og kontrol:

Lørdag d. 22. oktober 2022 – søndag d. 23. oktober 2022,
begge dage fra 9 til 12

Og hvorfor 2 dage ??? jo, vesten skal være oppustet i 24 timer.

Hilsen
Jens