Billeder fra vores farvand

 

Introforløb

Datoen for introforløbet er nu blevet fastsat og vi håber på at byde en masse nye medlemmer velkommen i klubben.

Tilmeldingen kan ske via http://lyngbyroklub.dk/index.php/nyt-medlem/introforlob


Rotøj fra JL

Det nye rotøj fra JL ligger nu i indskrivningen i to grønne poser fra Magasin.
Spred gerne budskabet.

Coronastatus og generalforsamling

Kære alle
Trods den yderligere genåbning ift. Covid-19 holder bestyrelsen fast i de nuværende regler angående træning i Lyngby Roklub.
Dvs. al aktivitet foregår stadig udendørs og man møder omklædt. Loftet for udendørs forsamling er dog ændret til max 75 personer.
Vi håber på at vi kan afholde udskudt generalforsamling i forbindelse med klubbens fødselsdag, som afholdes 1. juli.
Indkomne forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest torsdag den 10 juni.
Bestyrelsen, Lyngby Roklub