Billeder fra vores farvand

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling og fødselsdag i Lyngby Roklub

Lyngby Roklubs fødselsdag vil i år blive slået sammen med en forsinket generalforsamling.
Det afholdes torsdag den 1. juli kl 18:00 ved Lyngby Roklub. Vi starter med generalforsamlingen og diverse taler. Bagefter vil der blive tændt op i grillen, hvorpå man kan stege sit eget medbragte kød. Hertil vil klubben servere salat og tilbehør.
Tilmelding til spisning kan ske til dolfes.larsen@yahoo.com og/eller mobil 5123 0006 senest den 28. juni.
På grund af Corona bedes alle medbringe corona pas/negativ test.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1) Klubsang

2) Valg af dirigent og sekretæ

3) Bestyrelsens beretning

4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget

5) Indkomne forslag

6) Fastsættelse af kontingent for 2021/2022

7) Valg til bestyrelsen.

De ulige år vælges:

Næstformand Louise Wissing modtager genvalg.

Kasserer John Knudsen modtager genvalg.

Kaproningschef Peter Holmquist modtager genvalg

Motionsrochef Asger Lenzing modtager ikke genvalg

Ungdomsleder Emil Knudsen modtager genvalg

8) Valg af to revisorer

9) Eventuelt

Skriv en besked

Din email-adresse bliver ikke offentliggjort