Udskriv

I Lyngby Roklub er der tre styrmandsrettigheder for det daglige farvand.

I forbindelse med at Bagsværd Sø benyttes til kaproning, er der nogle særlige regler for færdsel:

Omfang

Reglerne gælder, hvor ikke andet er anført, for kaproningsbåde og motorbåde under DFfR.

Reglerne gælder under træningsforhold, idet der ved kaproninger udgives særlige regler for de tidsrum, hvor løbene er i gang.

I/S Rostadion giver oplysning om, hvornår der er udlægges startersystemer eller foregår arbejde i forbindelse med eksempelvis grødeskæring eller andre arrangementer, der vil påvirke mulighederne for træning.

Et kortbilag over Bagsværd Sø med trafikreglerne indtegnet vil blive ophængt på Rostadion og vil blive udsendt til samtlige brugere og klubber.

Generelt

Langsomme både samt ledsagende trænerbåde skal vige og give plads for hurtige både, der kommer bagfra. Dette gælder for banerne 1-4 og bane 0 under returroning.

Der skal viges og gives plads for rohold der ledsages af motorbåde, hvor ledsagebåden ligger umiddelbart bag ved et eller flere rohold. Ledsagebåde der lægger sig ved siden af det eller de hold der trænes skal på samme måde som ved anden færdsel på søen overholde søfartslovens regler, herunder regler for vigepligt.

Er et rohold ikke i stand til at vige for et overhalende rohold, skal det give signal om at standse roningen. Det er ikke tilladt at vige ind på bane 5, 6 og 0 modsat færdselsretningen.

I Radiobugten og i øvrigt hvor intet andet er anført, gælder de almindelige søvejsregler herunder regler for vigepligt:

Fra bådebroen til banerne

Fra banerne til bådebroen

På banerne fra start til mål

Målområdet

Fra mål til start på bane 0

Robåde fra Lyngby Sø

Inriggere og gigbåde

Rostadions bådebroer

Bådeplads

Motorbåde