Billeder fra vores farvand

Genåbning af Lyngby Roklub

Kære medlemmer

Lyngby Roklub er åben for roning efter disse regler:

 • Roning foregår i faste hold af op til 7 personer, som beskrevet tidligere. Der udpeges en tovholder for hvert hold, der er bindeled mellem gruppen og bestyrelsen.
  Kontaktpersoner for inrigger:
  Jens – materiel@lyngbyroklub.dk
  Asger - motion@lyngbyroklub.dk

  Kontaktpersoner for outrigger:
  Peter - kaproning@lyngbyroklub.dk
  Reiner - formand@lyngbyroklub.dk
 • Da forsamlingsforbuddet for mere end 10 personer fortsat gælder, må man ikke bare møde op, da vi så risikerer at være for mange samlet. Rotider koordineres mellem tovholder og kontaktperson.
 • Denne video fra DFfR om rengøring af både skal ses af alle før roning – den gælder både for inrigger og outrigger:
  https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4
  Et bord med alle remedier til rengøring er stillet op i bådhallen.
  Sæbevand hældes i afløb i bådhallen ved døren ind til værkstedet. Det må ikke bare smides på bådpladsen.
 • Vil man bære mundbind/maske, må man selv anskaffe det.
 • Omklædning både før og efter roning foregår hjemme.
  Det er ikke tilladt at benytte omklædningsrummene inkl. toiletterne – heller ikke bare til opbevaring af ting mens man ror.
 • Det er ikke tilladt at benytte køkken, opholdslokaler og træningsrum.
 • Træning i ergometer kan foregå på terrassen med afstand (2 m) mellem ergometerne.
 • Hvis man har den mindste smule symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.
 • Det er op til hvert enkelt medlem at vurdere, om man er i risikogruppe for Covid-19 og derfor bør blive hjemme.
 • Da det i øjeblikket ikke er muligt at aflægge svømmeprøve, skal medlemmer, der ikke har aflagt svømmeprøve inden for de sidste 2 år, dvs. siden maj 2018, og som ønsker at ro, sende en underskrevet erklæring til bestyrelsen om, at de kan svømme 300 meter, og derefter aflægge svømmeprøve, så snart det er muligt.

Selve roturen forløber således:

 • Styrmanden sørger for ud- og indskrivning på computeren før og efter roning – husk god håndhygiejne.
 • Isætning af båd:
  Alle afspritter hænder, hver roer lægger sin åre ud på broen, og båden sættes i vandet. Husk afstand mellem roerne.
  Roerne sætter egen åre i svirvel.
  Bruger man pyllerpude, anbefales det at bruge sin egen. Hvis ikke, skal puden vaskes efter turen.
  Outriggerroere bærer egne årer ud på broen og sætter dem selv i svirvel.
 • Ombordstigning:
  Styrmanden holder båden ind til broen ved at holde i båden ved styrmandssædet. Roerne går om bord, styrmanden løsner båden og går i som den sidste.
 • Skift:
  Det er ikke tilladt at skifte på vandet. Alle skift foregår på land.
  Båden lægger til land. Roerne aftørrer deres årehåndtag med en vådserviet og afspritter derefter deres hænder. Håndsprit og vådservietter findes på bordet i bådhallen, hvor det placeres igen efter roturen.
  Styrmanden går i land som den første og holder båden som ved ombordstigning. De andre roere går i land. Styrmanden afspritter det sted, han/hun har rørt ved båden og derefter egne hænder. Har roerne rørt ved noget under ilandstigning, afspritter de stedet og egne hænder igen. Mandskabet går ombord på de nye pladser som ved starten af turen.
 • Hjemkomst:
  Styrmanden går i land som den første og holder båden som beskrevet ovenfor. Når roerne er kommet i land, tager de deres egen åre og anbringer den på broen.
  Båden tages op og vaskes efter anvisningerne i DFfR’s video - https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4.
  Hver roer vasker håndtaget på den åre, han/hun har roet med sidst.
  Alle roere vasker hænder og båden stilles på plads. Derefter tager alle hjem. Rotøjet vaskes eller hænges op uden for i 24 timer.
 • Sygdom:
  Hvis en roer får symptomer på Covid-19, må han/hun ikke ro. Roeren skal kontakte sin egen læge med henblik på at blive testet og også kontakte sin rogruppe og bestyrelsen. Rogruppen må ikke ro før den sygdomsramte har resultatet af sin test. Er den negativ for Covid-19, kan gruppen genoptage roningen. Er den positiv, skal de roere vedkommende har roet med de sidste 48 timer, før testen blev taget, betragtes som nære kontakter og kontakte egen læge med henblik på at blive testet efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Ovenstående regler SKAL overholdes af alle medlemmer, da vi ellers risikerer at kommunen igen lukker for al aktivitet.

Bestyrelsen følger naturligvis regler og retningslinjer fra myndigheder, kommunen og DFfR, og ovenstående regler vil blive tilpasset udmeldinger fra disse, hvis det er nødvendigt.

Skriv en besked

Din email-adresse bliver ikke offentliggjort