Billeder fra vores farvand

Nyhedsbrev april 2020

Kære alle,
Med masser af sol og en stille vind får vi alle lyst til at komme på vandet igen, men vi skal naturligvis vente, til vores lille del af samfundet kommer med i en runde af genåbning. Foreløbig er d. 10. maj den næste dato, der er i sigte og selv om der er 3 uger til, så er vi i bestyrelsen begyndt at forberede os på, under hvilke former, det kan foregå. Vi har sammen med LDR udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvordan vi kan genstarte roningen på forsvarlig vis og i fredags sendte vi den til Lyngby Taarbæk Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning for dels at tilkendegive vores ideer til, hvordan vi forsvarligt kan udøve vores idræt og dels høre, om der er forhold, vi ikke har indtænkt. Dette for at være klar til den dag, hvor vi kan starte.

Der er ingen tvivl om, at det bliver en meget anderledes sæson og vi skal have indøvet andre rutiner og vaner, præcis som vi alle nu har gjort i mere end en måned. Og det er højst tænkeligt, at det bliver hele sæsonen, der kommer til at forløbe på denne måde. Vedhæftet er vores udkast til LTK og disse vil som udgangspunkt danne grundlaget for roningen i både LDR og LR, medmindre der kommer andre retningslinjer fra kommunen. De er udarbejdet med afsæt i de anbefalinger sundhedsmyndighederne er kommet med og læner sig op ad, hvordan skoler, daginstitutioner og nu også mindre erhvervsdrivende skal indrette sig. Den første åbning vil udelukkende blive for udendørs idræt og vi ved, at DIF og DGI er i gang med at forhandle med diverse instanser om genstart af udendørs idrætsaktiviteter.

Hygiejne er en vigtig faktor til reduktion af smittespredning og derfor har vi allerede taget de første tiltag i forhold til dette herunder til rengøring af materiel efter endt rotur - det kommer der nærmere instrukser om. En anden vigtig faktor er mindre lukkede grupper, så eventuelle smittekæder afgrænses og som det fremgår af retningslinjerne, så vil vi danne nogle mindre grupper af 5-7 personer, som kommer til at udgøre en fast gruppe, der kan ro med hinanden. Det bliver de betingelser, vi skal indrette os efter. Når der fra det officielle Danmark bliver åbnet for udendørsidræt, så skal vi stadig vente på en endelig godkendelse fra Lyngby Taarbæk Kommune før vi kan starte, men jo mere vi har procedurer og retningslinjer på plads, des hurtigere kan vi komme i gang. Derfor tager vi de indledende øvelser nu. Hvis du er interesseret i at være med på disse betingelser, vil vi gerne vide det senest fredag d. 24.4. kl. 12.00.

Inriggerroere skal skrive til Asger Lenzing motion@lyngbyroklub.dk eller Jens Johansen materiel@lyngbyroklub.dk og tilkendegive interesse.

Outriggerroere skal skrive til Peter Holmquist kaproning@lyngbyroklub.dk eller Reiner Modest formand@lyngbyroklub.dk og tilkendegive interesse.

I hver gruppe, vil der blive udpeget en tovholder, som skal være bindeled mellem gruppen og bestyrelsen og ved sammensætningen tager vi afsæt i de rovaner, vi kan se i Roseddel fra 2019

Mange rohilsener
Reiner Modest, formand

Skriv en besked

Din email-adresse bliver ikke offentliggjort