Billeder fra vores farvand

Generalforsamling i Lyngby Roklub

Generalforsamling i Lyngby Roklub onsdag den 5. februar 2020 kl. 18.00

Dagsorden

 1. Klubsang

 2. Valg af dirigent og sekretær

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget

 5. Indkomne forslag

 6. Fastsættelse af kontingent for 2020/2021

 7. Valg til bestyrelsen.

De lige år vælges:

Formand - Reiner Modest - modtager genvalg.
Materielforvalter - Jens Johansen - modtager genvalg.
Kontingentkasserer - Mikkel Justiniano - modtager genvalg
Sekretær - Andreas Olsen - modtager genvalg

 8. Valg af to revisorer

 9. Eventuelt

Spisning

Efter generalforsamlingen vil der ligesom tidligere år være mulighed for spisning. Prisen er 60 kr.
Tilmelding kan ske til dolfes.larsen@yahoo.com eller på mobil 51230006 senest den 31. januar.

Skriv en besked

Din email-adresse bliver ikke offentliggjort